Program 2024
Årsprogrammet kan ändras efterhand.
Återkom gärna hit för aktuell information.
Fredag 29 mar kl 12-15
Museet i Hälleviksstrand öppnar
aggost.jpg
På premiärdagen finns äggost till försäljning.
Uppdaterad: 2024-05-06
Tänk vad det händer positiva saker när föreningar möts!
Som när Morlanda Hembygdsförening hade besök i museet i Hälleviksstrand av ett 25-tal medlemmar från Sundsby vänförening från Tjörn. Förutom att titta runt i Augustas stuga fick gästerna också besöka sjöboden och lära mera om livet på 1800- och 1900-talet i en fiskarstuga på västra Orust.

2023 ett spännande och händelserikt år
2023 är till ända. Ett år som innehållit så mycket positivt för Morlanda Hembygdsförening. Tack vare våra sponsorer Orust kommun, Orust sparbank och Thordenstiftelsen har vi kunnat renovera museet på Hälleviksstrand. Nu riktigt lyser det om fasaden på Mor Augustas stugas och vi har också kunnat lägga om taket. Ett stort och innerligt tack! Ett varmt tack även till er som hjälpt till på olika sätt i föreningen och också till er besökare som kommit till museet på Rosanders väg på Hälleviksstrand. Tack för att ni har besökt oss, för alla givande samtal och för glada tillrop.

Nu tar vi nya tag för ett spännande och innehållsrikt 2024.

Våra sponsorer
Kom med i våra arbetsmöten
De flesta tisdagar har vi arbetsmöten på museet från kl 10. Ser du skylten vid vägen så är vi på plats och du är välkommen att delta i vårt arbete.
Morlanda hembygdsförening

Föreningen startade 1949 och är den äldsta hembygdsföreningen på Orust. Föreningens syfte är att bevara och berätta om Morlandas många kulturminnen och historiska miljöer. Detta gör vi genom kulturvandringar, studiebesök och genom att ha museibyggnaderna öppna för allmänheten.

Föreningen har också givit ut flera böcker. Läs mer om publikationer

Läs föreningens stadgar

Morlanda en bygd med historia
Morlanda har en omfattande förhistoria. I Huseby har arkeologer påträffat mycket gamla bosättningar från äldre stenålder då Morlandadalen var en del av havet. Här finns en kontinuerlig bosättning under 10.000 år från stenålder, bronsålder, järnålder och fornborgen från 400-talet till våra dagars jordbruksbyggnader.
Gå med i hembygdsföreningen
Stöd kulturarvet i Morlanda - Bli medlem i föreningen.
Ett enskilt medlemsskap kostar 100:- per år och ett familjemedlemsskap kostar 150:- per år.
Morlanda hembygdsförenings styrelse 2023 - 2024
Ordförande: Sofia Berntsson
Vice ordförande: Inga-Lill Abin
Kassör: Monica Blixt
Sekreterare: Lena Kimfalk
Ledamöter:Elisabeth Bäck
 Eleonor Eriksson
 Åsa Larsson
Epost: info@morlanda.org
Swish: 123 343 10 12
Bankgiro: 495-2081
Org.nr.: 858500-7217
Styrelsemöte
Styrelsemöte sommar 2021
Uppdaterad: 2024-04-20 20:04