Denna webbplats använder cookies för säkerhets skull.
logo

Program 2018

Årsmöte 2018

Torsdag 15 mars

Föreningens årsmöte avhölls i Morlanda församlingshem med besök av författaren Maria Gustavsdotter.
Se foton här

Föreningens arbetsdag

Lördag 16 juni kl 11-15

Föreningens arbetsdag då museum och sjöbod skall städas och Osebron röjas från sly. Alla välkomna. Samling vid museet.

Museet öppet

Lördagar 23 juni - 4 aug kl 14-16

Museet i Hälleviksstrand har öppet alla lördagar 23 juni till 4 augusti. Föreningens sjöbod är öppen vid bemanning.

Museets dag

Lördag 7 juli kl 14-16

Museet dag i Hälleviksstrand då vi serverar sillsmörgås och kaffe.

Kulturvandring

Lördag 21 juli kl 14-16

Kulturvandring i Kungsviken.

Kvarnens dag

Lördag 4 aug. kl 14-16

Vår egen kvarnsdag på föreningens födelsedag. Föreningen fyller 69 år. Välkomna till vår unika skvaltkvarn i Bro. Insamling till kvarnens renovering. Hitta till kvarnen på Google Maps

Gemensam aktivitet på Orust

Datum meddelas senare

På planeringsstadiet är en gemensam programpunkt för alla hembygdsföreningar på Orust.
Uppdaterad: 2018-04-21 18:04

Hjälp oss rädda den unika skvaltkvarnen åt eftervärlden!

Bidrag mottages tacksamt till

- bankgiro 495-2081 eller
- swish 123 343 10 12.
Märk gåvan: "Skvaltkvarn".

Läs mer om
- kvarnen och insamlingen.

Läs om kvarnen i
- Birgit Åhs artikel.

Läs mer om kvarnen i
- Bohusläns museums folder.

Läs ännu mer om kvarnen i
- Stenungsundsposten.
Skvaltkvarnen i Bro
Den unika skvaltkvarnen i Bro.

Insamlingen för att rädda skvaltkvarnen pågår

Föreningen kommer att få bidrag till renoveringen av skvaltkvarnen. Haken med alla bidrag är dock att föreningen själv måste stå för minst hälften av finansieringen. Vi beräknar därför att vi måste få ihop närmare 500 000 kronor genom frivilliga bidrag.

Så här är ställningen nu:

84 955

Våra bidragsgivare

Av alla våra bidragsgivare presenterar vi här några som bidragit med betydande belopp:

Morlanda hembygdsförening

Föreningen startade 1949 och är den äldsta hembygdsföreningen på Orust. Föreningens syfte är att bevara och berätta om Morlandas många kulturminnen och historiska miljöer. Detta gör vi genom kulturvandringar, studiebesök och genom att ha museibyggnaderna öppna för allmänheten. Läs mer under Evenemang och Muséer Föreningen har också givit ut flera böcker. Läs mer under Böcker. Föreningens stadgar kan du läsa här.

Morlanda en bygd med historia

Morlanda har en omfattande förhistoria. I Huseby har arkeologer påträffat mycket gamla bosättningar från äldre stenålder då Morlandadalen var en del av havet. Här finns en kontinuerlig bosättning under 10.000 år från stenålder, bronsålder, järnålder och fornborgen från 400-talet till våra dagars jordbruksbyggnader.

Gå med i hembygdsföreningen

Stöd kulturarvet i Morlanda - Bli medlem i föreningen. Anmäl dig här.
Uppdaterad: 2018-04-21 18:04