logo

Skvaltkvarnen i Bro

På de flesta gårdar fanns enkla husbehovskvarnar, skvaltkvarnar, för att mala både brödsäd och fodersäd. I bäckravinen vid Bro i Morlanda finns lämningar efter inte mindre än sju kvarnar. Den bevarade skvaltkvarnen är från 1700-talet.

Vid besök i skvaltkvarnen i Bro kontakta:
Lilian Karlsson (0304 223 23)

Stenungsundsposten publicerade den 13 september 2006 en artikel om skvaltkvarnen i Bro. Läs artikeln i PDF-format.
Stenungsundsposten heter numera OrustTjörn tidningen och deras webbplats finns här: www.orusttjorntidningen.se

Bohusläns muséum i Uddevalla har givit ut en folder över skvaltkvarnen i Bro. Läs foldern i PDF-format.
Bohusläns muséums webbplats finns här: www.bohuslansmuseum.se


Skvaltkvarnen
Skvaltkvarnen i Bro

Hälleviksstrands museum

Muséet 1
Museet mitt i Hälleviksstrand

Muséets öppettider 2020

Föreningens sjöbod håller öppet samma tider

20 juni 14-16 Museet i Hälleviksstrand öppet
27 juni 14-16 Museet i Hälleviksstrand öppet
4 juli 14-16 Museet i Hälleviksstrand öppet
11 juli 14-16 Museet i Hälleviksstrand öppet
18 juli 14-16 Museet i Hälleviksstrand öppet
25 juli 14-16 Museet i Hälleviksstrand öppet
1 aug 14-16 Museet i Hälleviksstrand öppet

Vid besök i museet på andra tider kontakta
Britt Nilsson (0705 22 77 60).
Muséets kammare
Kammare
Muséets finrum
Finrummet. Även vinden är full av utställningsföremål.