logo

Föreningens engagemang

Morlanda hembygdsförening äger flera byggnader som visas för besökare. I Hälleviksstrand finns en fiskarstuga och Sjöboden från 1800-talet som nu blivit museum. I Bro har föreningen en skvaltkvarn från 1700-talet. Kvarnen har medeltida föregångare och var ursprungligen en av sju kvarnar i detta vattenfall.

Det har också tidigare funnits flera kvarnar nedanför Osebron som ligger vid utloppet av Torebosjön. Hembygdsföreningen har ansvar för denna mycket vackra stenvalvsbro från 1889. Detta är den största och bäst bevarade stenvalvsbron på Orust.

Hembygdsföreningen har också engagemang i andra sevärdheter i socknen som kyrkstallarna vid kyrkan, kolerakyrkogårdar, en jordkällare i Bua och vandringsleder i Storehamn.


Morlanda Kyrka 1899
Morlanda kyrka 1899
Sjöboden
Sjöboden i Hälleviksstrand renoveras

Gamla fotografier efterlyses

Morlanda hembygdsförening har fått stöd av Orust kommun för att driva ett dokumentationsprojekt. Vi efterlyser därför gamla fotografier från Morlanda som vi vill skanna av och lägga in i en bilddatabas. Har Du någon äldre bild från Morlanda - sänd ett mejl till info@morlanda.org

Morlanda kyrka

Kyrkan i Morlanda är den enda medeltidskyrkan som finns kvar på Orust och Tjörn – alla andra revs och ersattes med nybyggnader under 1800-talet. I sin nuvarande skepnad står denna ursprungligen romanska försvarskyrka från 11-1200 hundra talet i en mycket vacker 1700-talsskrud. Kyrkan har flera gamla inventarier – som Sveriges äldsta spelbara orgel.

Bli medlem i föreningen

Välkommen som medlem i vår förening! Anmäl dig här.