logo

Program 2018

Museet öppet

Lördagar 23 juni - 4 aug kl 14-16

Museet i Hälleviksstrand har öppet alla lördagar 23 juni till 4 augusti. Föreningens sjöbod är öppen vid bemanning. Frivillig avgift 20 kronor.

Museets dag

Lördag 7 juli kl 14-16

Museet dag i Hälleviksstrand. Besök Augusta i fiskarstugan och drick en kopp kaffe.

Sjöbodsmuseet

I sjöboden träffar du Karl Gustaf Karlsson, Hälleviksstrands siste yrkesfiskare, som kan allt om fiske och livet på sjön.

Gunillas sjöbod

Gunilla öppnar upp sin gula sjöbod granne med muséet och har försäljning av egna samlingar. - Här serveras sillsmörgås med dryck.
Alla intäkter från kaffe, sillsmörgås m dryck går till upprustning av Skvaltkvarnen i Bro.

Museet i Hälleviksstrand

Lördag 14 juli kl 14-16

Augusta serverar äggost o kaffe hemma i muséet.

Kungsviken

Lördag 21 juli kl 14-16

Kulturvandring i Kungsviken – ett samhälle i förändring. Guide Eva Borge, en av författarna till boken Orust båtbyggare och Dan Nilsson, Gösta Johanssons varv. Samling på parkeringen vid Gösta Johanssons varv. Kostnad 40 kronor.

Kvarnens dag

Lördag 4 aug. kl 14-16

Vår egen kvarnsdag på föreningens födelsedag. Föreningen fyller 69 år. Välkomna till vår unika skvaltkvarn i Bro. Insamling till kvarnens renovering. Hitta till kvarnen på Google Maps

Gemensam aktivitet på Orust

Datum meddelas senare

På planeringsstadiet är en gemensam programpunkt för alla hembygdsföreningar på Orust.
Uppdaterad: 2018-07-16 10:07

Hjälp oss rädda den unika skvaltkvarnen åt eftervärlden!

Bidrag mottages tacksamt till

- bankgiro 495-2081 eller
- swish 123 343 10 12.
Märk gåvan: "Skvaltkvarn".

Läs mer om
- kvarnen och insamlingen.

Läs om kvarnen i
- Birgit Åhs artikel.

Läs mer om kvarnen i
- Bohusläns museums folder.

Läs ännu mer om kvarnen i
- Stenungsundsposten.
Skvaltkvarnen i Bro
Den unika skvaltkvarnen i Bro.

Insamlingen för att rädda skvaltkvarnen pågår

Föreningen kommer att få bidrag till renoveringen av skvaltkvarnen. Haken med alla bidrag är dock att föreningen själv måste stå för minst hälften av finansieringen. Vi beräknar därför att vi måste få ihop närmare 500 000 kronor genom frivilliga bidrag.

Så här är ställningen nu:

84 955

Våra bidragsgivare

Av alla våra bidragsgivare presenterar vi här några som bidragit med betydande belopp:

Morlanda hembygdsförening

Föreningen startade 1949 och är den äldsta hembygdsföreningen på Orust. Föreningens syfte är att bevara och berätta om Morlandas många kulturminnen och historiska miljöer. Detta gör vi genom kulturvandringar, studiebesök och genom att ha museibyggnaderna öppna för allmänheten. Läs mer under Evenemang och Muséer Föreningen har också givit ut flera böcker. Läs mer under Böcker. Föreningens stadgar kan du läsa här.

Morlanda en bygd med historia

Morlanda har en omfattande förhistoria. I Huseby har arkeologer påträffat mycket gamla bosättningar från äldre stenålder då Morlandadalen var en del av havet. Här finns en kontinuerlig bosättning under 10.000 år från stenålder, bronsålder, järnålder och fornborgen från 400-talet till våra dagars jordbruksbyggnader.

Gå med i hembygdsföreningen

Stöd kulturarvet i Morlanda - Bli medlem i föreningen. Anmäl dig här.
Uppdaterad: 2018-04-21 18:04