logo

Program 2021

Årsmöte 2021 30/3

På grund av gällande restriktioner har styrelsen beslutat att årsmötet 2021 tisdagen den 30 mars kommer att genomföras utan att medlemmarna kan närvara och enbart deltaga genom poströstning.

Se informationsruta här intill ->

Passerade programpunkter

Jul på museet

Vår jul på museet förra året blev mycket populärt och lockade många (ansvarstagande) besökare.

22/11, 29/11

Se bilder jul på museet

Uppdaterad: 2021-02-20 09:02

Ett annorlunda årsmöte tisdag 30 mars 2021

Styrelsen har på grund av gällande restriktioner beslutat att årets föreningsmöte kommer att genomföras utan medlemmar närvarande. Medlemmarna kommer att ges möjlighet att rösta genom mejl till arsmote@morlanda.org eller med brev till Elisabet Mansjö, Vadhusberget 12, 474 95 Hälleviksstrand.

Den 16 mars kommer styrelsen att skicka brev till alla medlemmar med kallelse och underlag till poströstningen. Kompletterande handlingar kommer att vara tillgängliga på vår webbplats. De medlemmar som inte har möjlighet att ta del av handlingar via vår webbplats kan kontakta Elisabet Mansjö 0706 97 66 40.

Motioner till årsmötet måste vara styrelsen tillhanda senast den 15 mars. Motioner skickas som mejl till arsmote@morlanda.org eller i brev till Elisabet Mansjö, Vadhusberget 12, 474 95 Hälleviksstrand


Hjälp oss rädda den unika skvaltkvarnen åt eftervärlden!

Bidrag mottages tacksamt

bankgiro 495-2081 eller swish 123 343 10 12.
Märk gåvan: "Skvaltkvarn".

Mer information om kvarnen

Filmen om Bro skvaltkvarn ->
Kvarnen och insamlingen ->
Birgit Åhs artikel ->
Bohusläns museums folder ->
Stenungsundsposten ->

Hitta kvarnen på Google Maps

Bro skvaltkvarn ->

Skvaltkvarnen i Bro

Föreningen tackar för alla minnesbidrag

Föreningen har tacksamt mottagit penninggåvor från ett flertal personer och föreningar för att hedra minnet av föreningens tidigare medlemmar Henry Gustavsson, Eric Jacobsson och Brita Karlström.

Insamlingen för att rädda skvaltkvarnen pågår

Föreningen kommer att få bidrag till renoveringen av skvaltkvarnen. Haken med alla bidrag är dock att föreningen själv måste stå för minst hälften av finansieringen. Vi beräknar därför att vi måste få ihop närmare 500 000 kronor genom frivilliga bidrag.

Så här är ställningen nu:

180 000

Våra bidragsgivare

Av alla våra bidragsgivare presenterar vi här några som bidragit med betydande belopp:
Uppdaterad: 2021-02-20 09:02