logo

Morlanda hembygdsförenings
styrelse 2019 - 2020


Ordförande: Lars Eric Olsson (0706 36 26 50)
Vice ordförande: Elisabet Mansjö
Kassör: Monica Blixt
Sekreterare: Tomas Selling
   
Övriga ledamöter:   Inga-Lill Abin
  Hans Björklund
  Britt Nilsson
   
Suppleanter: Lisbeth Gustafsson
  Lena Kimfalk
  Olle Kimfalk
   
Epost: info@morlanda.org

 

Styrelsemöte
Styrelsemöte sommar 2017