logo

Morlanda hembygdsförenings
styrelse 2016 - 2017


Ordförande: Lars Eric Olsson (0706 36 26 50)
Vice ordförande: Henry Gustavsson
Kassör: Monica Blixt
Sekreterare: Tomas Selling
   
Övriga ledamöter:   Hans Björklund
  Ann-Britt Björneblad
  Britt Nilsson
   
Suppleanter: Lisbeth Gustafsson
  Elisabeth Mansjö
  Olle Martinsson
   
Epost: info@morlanda.org

 

Styrelsemöte
Styrelsemöte sommar 2017