logo

Rädda skvaltkvarnen i Bro!

Den unika skvaltkvarnen behöver repareras.

Skvaltkvarnen
Unika skvaltkvarnen i Bro från 1700-talet
Skvaltkvarnen i Bro är unik. Det är en av få kvarnar i landet som har två skovelhjul – det gick att mala på två kvarnstenar samtidigt. Kvarnen är mycket gammal – redan från 1730 - och den enda som är kvar av alla de som en gång stod i det här vattenfallet i Bro nära Ellös och Hälleviksstrand. Skvaltkvarnen byggdes i en tid då väderkvarnar inte etablerats så det fanns en stor kundkrets till denna kvarn – ända från Tjörn.

En räddningsaktion av kvarnen startade redan 1949 – och den ledde till att Morlanda hembygdsförening bildades. Detta arv är vi stolta över.

Nu är det dags för nästa räddningsaktion kring skvaltkvarnen! Den är väldigt illa åtgången av röta i de bärande delarna under kvarnbyggnaden – trots att den har reparerats och underhållits av Morlanda hembygdsförening tidigare. Vi har begärt in offerter från antikvariska hantverksfirmor som godkänts av museet i Uddevalla – men det är väldigt stora belopp som krävs för de nödvändiga reparationerna.

Föreningen kommer att söka och få bidrag från Länsstyrelsen eller Landsbygdsprogrammet – det här är ju en känd och väletablerad antikvarisk byggnad – men vi måste ha en egenfinansiering på ungefär 50%. För att reparera minsta möjliga så att byggnaden bevaras i ytterligare 100 år behöver föreningen minst 250 000 kr i sponsorsbidrag.

Därför börjar vi nu i oktober 2016 en insamling för att rädda vår skvaltkvarn. Varje krona som sätts in på föreningens bankgiro 495-2081 eller swishkonto 123 343 10 12 märkt med ”Skvaltkvarn” kommer oavkortat att gå till detta projekt och hållas utanför föreningens övriga ekonomi. Vi ber därför om bidrag från Dig för att rädda Skvaltkvarnen i Bro!
Kontakt: www.morlanda.org, info@morlanda.org, 0706 36 26 50.

Ett annat bra sätt att stödja kulturarvet i Morlanda är att bli medlem i föreningen. Anmäl dig här.