logo

Den unika skvaltkvarnen i Bro behöver nya bärande delar

Morlanda Hembygdsförening inbjöd alla intresserade till en kvarndag i början på oktober. Då var det öppet hus i föreningens unika skvaltkvarn som finns i Bro nära Ellös . På plats vid skvaltkvarnen var bland annat Lilian Karlsson som kan det mesta om kvarnen samt ordföranden i föreningen Lars-Erik Olsson

Eftersom kvarnens underrede behöver restaureras var denna dag även start för en insamling av medel till kvarnreparation. Lars -Erik Olsson berättade att denna skvaltkvarn är mycket gammal och byggdes 1732. På den tiden fanns det inte mindre än sju kvarnar i området och tre av dem var skvaltkvarnar. Både skvalt- och hjulkvarnarna drevs med vattenkraft från Vassdalsvattnet via Brobäcken med en fallhöjd av 30 meter. Verksamheten runt kvarnarna ses som en av Orust första industrier och det kom bönder ända från Tjörn för att få malt sin säd.

Råoljemotor ersatte vattenkraften

Skvaltkvarnarna användes i cirka 200 år men 1935 kom råoljemotorn och ersatte vattenkraften. Malning kunde nu ske året runt eftersom ingen hänsyn måste tas till vattentillgången som begränsades av markägarna. Varje gårdsägare skulle dessutom ha en egen kvarn.

Stor reparation 1949

Skvaltkvarnarna försvann efterhand och år 1949 bildades en aktionsgrupp för att rädda denna skvaltkvarn. Morlanda Hembygdsförening bildades och blev ägare till kvarnen. Föreningen såg till att kvarnen renoverades till det skick som den har idag. Vid en första anblick kan den som inte är insatt se att de bärande delarna av kvarnen är illa angripna av röta. Men vid en inspektion av de stora ekstockar som har burit kvarnen i nästan 300 år har man upptäckt skadorna. Det är förståeligt med tanke på både byggnadens ålder och att vattnen rinner under huset.

Dyr renovering

Lars-Erik berättar att föreningen taget in anbud från antikvariska byggnadsfirmor och det visar sig att kostnaderna för en renovering beräknas till cirka 1 miljon kronor. – Vi kommer givetvis att söka alla de bidrag som finns att söka säger Lars-Erik men föreningen måste själv stå för halva kostnaden.

Behöver få in 250.000 kronor till föreningen

Därför har föreningen beslutat att från den första oktober start en insamling för att få in pengar till den del som föreningen måste stå för. Förhoppningen är att man skall få ihop 250.000 kronor. Föreningens bankkonto är 495-2081 och deras Swishkonto 123 343 10 12. Insättningarna skall märkas med Skvaltkvarn. Styrelsen hoppas att Orustborna känner för sin kvarn och är villiga att hjälpa till. Noteras bör att redan på kvarndagen blev det lite pengar.

Text o bild
Birgith Åhs

Birgit Åhs artikel 1
Inne i kvarnbyggnaden finns också denna manuella kvarn. Lilian Karlsson håller i det handtag som man höll i och drog runt kvarnstenen med. Inget för svaga armar
Birgit Åhs artikel 2
Den här bilden visar ägarna till skvaltkvarnen sedan 1735
Birgit Åhs artikel 3
Lars-Eric Olsson och Lilian Karlsson visar den ena av kvarnarna som finns i byggnaden
Birgit Åhs artikel 4
Lilian Karlsson Britt-Marie Hjelmsten, Lars-Erik Olsson och Hans Björklund samlades utanför kvarnbyggnaden
Birgit Åhs artikel 5
Mjölet samlades upp i dessa lådor som ställdes nedanför kvarnarna under malningen
Birgit Åhs artikel 6
Den andra kvarnen inne i byggnaden ser inte riktigt likadan ut