logo

Skvaltkvarnen i Bro

På de flesta gårdar fanns enkla husbehovskvarnar, skvaltkvarnar, för att mala både brödsäd och fodersäd. I bäckravinen vid Bro i Morlanda finns lämningar efter inte mindre än sju kvarnar. Den bevarade skvaltkvarnen är från 1700-talet.

Vid besök i skvaltkvarnen i Bro kontakta:
Lilian Karlsson (0304 223 23)

Stenungsundsposten publicerade den 13 september 2006 en artikel om skvaltkvarnen i Bro. Läs artikeln i PDF-format.
Stenungsundsposten heter numera OrustTjörn tidningen och deras webbplats finns här: www.orusttjorntidningen.se

Bohusläns muséum i Uddevalla har givit ut en folder över skvaltkvarnen i Bro. Läs foldern i PDF-format.
Bohusläns muséums webbplats finns här: www.bohuslansmuseum.se


Skvaltkvarnen
Skvaltkvarnen i Bro

Hälleviksstrands museum

Muséet 1
Museet mitt i Hälleviksstrand

Muséets öppettider 2019

Föreningens sjöbod håller öppet samma tider i mån av bemanning

22 juni 14-16 Museet i Hälleviksstrand öppet
29 juni 14-16 Museet i Hälleviksstrand öppet
6 juli 14-16 Museet i Hälleviksstrand öppet
Du kan köpa sillsmörgås och kaffe med dopp
13 juli 14-16 Museet i Hälleviksstrand öppet
20 juli 14-16 Museet i Hälleviksstrand öppet
29 juli 14-16 Museet i Hälleviksstrand öppet
3 aug 14-16 Museet i Hälleviksstrand öppet

Vid besök i museet på andra tider kontakta
Britt Nilsson (0705 22 77 60).
Muséets kammare
Kammare
Muséets finrum
Finrummet. Även vinden är full av utställningsföremål.